Cầu Vàng Đà Nẵng “khuấy đảo” truyền thông thế giới

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters