Cầu bàn tay ấn tượng tại Bà Nà xuất hiện trên Instagram nổi tiếng thế giới

Cây cầu bàn tay ấn tượng tại Bà Nà. Ảnh: Dương Mai Việt Anh
Cây cầu bàn tay ấn tượng tại Bà Nà. Ảnh: Dương Mai Việt Anh
Cây cầu bàn tay ấn tượng tại Bà Nà. Ảnh: Dương Mai Việt Anh
Lên top