Búng Bình Thiên - “Biển Hồ” của Tây Nam Bộ

Đua thuyền rồng trên Búng Bình Thiên, một trong những hình ảnh hấp dẫn du khách thích khám phá sông nước đầu nguồn Cửu Long.
Đua thuyền rồng trên Búng Bình Thiên, một trong những hình ảnh hấp dẫn du khách thích khám phá sông nước đầu nguồn Cửu Long.
Đua thuyền rồng trên Búng Bình Thiên, một trong những hình ảnh hấp dẫn du khách thích khám phá sông nước đầu nguồn Cửu Long.
Lên top