TÁC PHẨM DỰ CUỘC THI VIẾT: “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Bãi đá ở cuối đường Lông Ngỗng

Bãi đá ở Cửa Hiền. Ảnh: PV
Bãi đá ở Cửa Hiền. Ảnh: PV
Bãi đá ở Cửa Hiền. Ảnh: PV
Lên top