Kiên Giang:

Xuất hiện nhiều vụ dùng vũ khí “nóng”