Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng ĐBSCL: Cần chú trọng tính đặc thù