Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Tết Sum vầy” 2017 ở Đồng Tháp:

Vui tết cùng đoàn viên và người lao động