Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vĩnh Long: Tập huấn tuyên truyền và triển lãm về biển, đảo Việt Nam