Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vĩnh Long: Sạt lở ảnh hưởng cuộc sống người dân