Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vĩnh Long: Những tấm lòng thiện nguyện