Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Văn phòng Đại diện Báo Lao Động tại ĐBSCL: Trao 1.000 quyển vở cho học sinh nghèo vùng sâu