Trồng lúa theo mô hình “3 giảm, 3 tăng” ở An Giang: Lợi nhuận gần 15 triệu đồng/ha