Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Hội Hỗ trợ người nghèo Tây Nam Bộ:

Trao nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo ở Long An