Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Trà Vinh: 1,2 tỉ đồng chăm sóc 164 cây cổ thụ