Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng LĐLĐVN: Tập huấn công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS theo phương pháp mới