Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổ chức Hội nghị “Hợp tác các địa phương Việt Nam - Pháp” tại Cần Thơ