Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các cấp công đoàn vùng ĐBSCL:

Tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho con CNVCLĐ