Các cấp công đoàn vùng ĐBSCL:

Tổ chức “Đêm hội trăng rằm” cho con CNVCLĐ