Công ty TNHH Chế biến thực phẩm bánh pía - lạp xưởng Tân Huê Viên:

Tổ chức đám cưới và cất nhà cho công nhân