Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tin vắn Công đoàn ĐBSCL ngày 23.9.2016