Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tin vắn Công đoàn ĐBSCL ngày 04.11.2016