Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tin vắn Công đoàn ĐBSCL ngày 03.02.2017