Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiền Giang: Xây bờ kè xong, nhiều hộ dân mất đường đi