Tiền Giang: Triển khai phòng, chống hạn - mặn, cấp nước sinh hoạt nông thôn