Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tiền Giang: Không cấp nước trực tiếp từ ngoài sông vào ao nuôi để nuôi tôm