Tiền Giang: 11 tháng đón trên 1,45 triệu lượt khách du lịch