Thực hiện Luật ATVSLĐ tại An Giang: Một số kết quả nổi bật

Tập huấn công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong bếp ăn tập thể tại DN.
Tập huấn công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong bếp ăn tập thể tại DN.