Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tháo điểm nghẽn hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL