“Tết Sum vầy” tại tỉnh có đông công nhân nhất Tây Nam Bộ