Tàu cá ở Kiên Giang: Chưa đảm bảo an toàn khi ra khơi