Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tân Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An Lê Thị Rết: Sẽ đạt và vượt các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2013 - 2018