Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sóc Trăng: Tổ chức phục dựng và hội thi ghe kê-hu