Nhà sưu tập sở hữu trên 700 cổ vật ở TP.Cần Thơ:

Sẽ mở bảo tàng chuyên về nền văn hóa Óc Eo