Sóc Trăng:

Sau tết, hầu hết công nhân trở lại làm việc