Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Sản xuất - tiêu thụ cá tra vùng ĐBSCL: Phải có chiến lược để tránh rủi ro