Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Sân chơi công nhân” lần thứ 4 - 5 ở Kiên Giang: Diễn ra tại Kiên Lương và Hòn Đất