Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ra mắt CLB Giám đốc điều hành ĐBSCL