Quỹ Tấm lòng vàng Lao Động: Trao tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân bị hỏa hoạn tại Cà Mau