Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Quầy “Hàng miễn phí cho người nghèo”