Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phớt lờ chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh: Nhiều sở, ngành, địa phương ở Cà Mau phải rút kinh nghiệm