Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LĐLĐ tỉnh An Giang - Đảng ủy Khối doanh nghiệp:

Phối hợp xây dựng tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp