Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phát triển logistics, tạo đà cho ĐBSCL phát triển