Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phát huy “cầu nối” xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc