Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nỗi đau mang tên “thuyên tắc ối”