Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Niềm vui của con trai soạn giả Trần Hữu Trang