Đồng bằng sông Cửu Long:

Những ngày cận tết giá heo hơi giảm