Kỷ niệm 50 năm Đồng Khởi Bến Tre (17.1.1960 - 17.1.2017):

Nhớ ngày Đồng Khởi…