Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hai cấp tòa ở Sóc Trăng:

“Nhìn” đường thẳng thành... đường gấp khúc