Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Nhà sáng chế” học lớp ba với thiết bị “tóm” ruồi vàng