Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang lần thứ x/2016: 47 đội ghe ngo đua tài