Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Năm học mới 2016 - 2017 tại Cà Mau: Chăm lo cho con người lao động nghèo